(ရှင်ဥတ္တမကျော်တောလားနှင့် လက်ဝဲသုန္ဒရရတုများ)

ရှင်ဥတ္တမကျော်တောလားနှင့်
လက်ဝဲသုန္ဒရရတုများ

စာအုပ်အမည် = ရှင်ဥတ္တမကျော်တောလားနှင့်
လက်ဝဲသုန္ဒရရတုများ
ရေးသားသူ = ဟံသာဝတီပုံနှိပ်တိုက်
ဖိုင်အမျိုးအစား = PDF
ဒေါင်းလုပ် = http://www.mediafire.com/view/?2qqu6yz8t8zjvo0