(အနောက်တိုင်းမှ နှုတ်သီးကောင်းလျှာပါးတို့၏ အဆိုများ)

အနောက်တိုင်းမှ နှုတ်သီးကောင်း
လျှာပါးတို့အဆိုများ

စာအုပ်များ = အနောက်တိုင်းမှ နှုတ်သီးကောင်း
လျှာပါးတို့အဆိုများ
ရေးသားသူ = ဦးသက်ထွန်း
ဖိုင်အမျိုးအစား = PDF
ဒေါင်းလုပ် = http://www.mediafire.com/view/?d57r7hamf804wkx